Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Tân Thành năm 2023

15:43, Thứ Sáu, 22-9-2023

UBND xã Tân Thành thông báo đến các cơ quan, đơn v, t chức và cá nhân thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính hiện nay như sau:

1. Nội dung phản ánh, kiến nghị:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống Nhân dân.

2. Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau

* Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia:

- Cổng dịch vụ công: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-guipakn

- Tổng đài hỗ trợ: 18001096

- Địa chỉ thư điện tử: dichvucong@chinhphu.vn

* Kênh phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

- Cổng thông tin: https://www.quangtri.gov.vn/ĐỐi-thoẠi-doanh-nghiỆp

- Địa chỉ liên hệ: 45 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Số điện thoại: 0233.3854.486

- Địa chỉ thư điện tử: congthongtindientu@quangtri.gov.vn

* Tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị tại xã:

- Bộ phận tiếp nhận: Văn phòng UBND xã (Công chức đầu mối KSTTHC).

- Địa chỉ liên hệ: Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

- Số điện thoại (một cửa): 0233.3877.338

- Số điện thoại lãnh đạo UBND xã: 0976.517.228 - Đ/c Võ Thị Hồng Thương-PCT.UBND xã (phụ trách một cửa).

- Địa chỉ thư điện tử: xatanthanh@quangtri.gov.vn.

- Trang thông tin điện tử xã: http://tanthanh.huonghoa.quangtri.gov.vn/liên-hệ

UBND xã Tân Thành thông báo đến các cơ quan, đơn v, t chức và cá nhân được biết và liên hệ khi cần./.

Nguồn: Văn phòng UBND

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời