Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông: Giải pháp hiệu quả để chuyển đổi số đài truyền thanh cơ sở

16:2, Thứ Tư, 13-9-2023

         Ngày 14/7/2023, Hệ thống đài truyền thanh Ứng dụng công nghệ thông tin - Vễn thông đã được lắp đặt tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá. Hệ thống bao gồm máy tính, micro, loa công suất 30W/loa, phần mềm quản lý và bộ thu phát truyền thanh internet sử dụng sim 4G để thu phát chương trình.

Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh trên hạ tầng viễn thông, internet, có khả năng quản lý, kiểm soát chất lượng tín hiệu đến từng cụm loa…

Hiện nay xã Tân Thành đã áp dụng hình thức chuyển đổi văn bản giấy thành văn bản nói thông qua nền tảng trí tuệ nhân tạo AI để phát thanh thông tin - tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành và của địa phương đến toàn thể nhân dân một cách hiệu quả, ưu Việt nhất./.

Nguồn: VH-XH xã

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời