Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa xã Tân Thành

15:39, Thứ Sáu, 22-9-2023

Thực hiện Công văn số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp; Công văn số 1163/UBND-VP ngày 06/9/2023 của UBND huyện Hướng Hoá về tổ chức triển khai bộ nhận diện thương hiệu.

Bảng hiệu

Theo đó, UBND xã đã nghiên cứu tài liệu hướng dẫn và tổ chức triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu thống nhất cho Bộ phận Một cửa (về yêu cầu thiết kế nội, ngoại thất; biển hiệu; trang phục; biển tên; tài liệu nghiệp vụ, truyền thông, giao diện và các ứng dụng khác) theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Việc triển khai bộ nhận diện thương hiệu là một trong những nội dung quan trọng của Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021.

                                                                              

Logo thương hiệu

          Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã được thiết kế dựa trên quá trình nghiên cứu những cam kết và các giá trị cốt lõi mà hệ thống này mang tới cho công dân, tổ chức, nội bộ và phải thể hiện được 5 tinh thần cốt lõi: khoa học, hiệu quả, hiện đại, sẵn sàng và thân thiện. Logo của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được lấy cảm hứng từ hình ảnh quốc kỳ của Việt Nam và 5 bàn tay nắm vào  nhau. Cũng tương đồng với ý nghĩa của quốc kỳ, logo với nền màu đỏ tượng trưng  cho màu của cách mạng, máu của các anh hùng, ngôi sao vàng tượng trưng cho linh hồn dân tộc và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp tham gia cách mạng sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết lại.

Với khẩu hiệu (Slogan) là “Hành chính phục vụ” thể hiện tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Từ đó, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chính là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của xã.

        Qua đó, có thể thấy công tác triển khai Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửađảm bảo đúng quy chuẩn, màu sắc, các thành phần phục vụ cho công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Ngoài bảng hiệu và bộ nhận diện thương hiệu Một cửa còn triển khai các thành phần có liên quan phục vụ cho công tác tiếp nhận hồ sơ: logo, tuyên truyền,... Việc tạo nên sự đồng bộ, thống nhất tạo nét đặc trưng, riêng biệt của Bộ phận Một cửa mang lại nhiều tiện ích trong việc tiếp cận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn xã Tân Thành./

Nguồn: VP.UBND xã

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời