Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

15:39, Thứ Hai, 5-2-2024

Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 tại đây!

Nguồn: VP.UBND xã.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời