Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024

10:6, Thứ Hai, 8-1-2024

Công khai dự toán ngân sách năm 2024 theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND xã Tân Thành

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời