Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Liên thông giải quyết thủ tục hành chính công

15:50, Thứ Sáu, 22-9-2023

Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an vừa tổ chức thí điểm triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí - hỗ trợ chi phí mai táng

Nguồn: ANTV

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời