Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội áp dụng tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15:41, Thứ Hai, 5-2-2024

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 tại đây!

Nguồn: VP.UBND xã.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời