Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

THÔN HÀ LỆT, XÃ TÂN THÀNH PHÁT ĐỘNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT

11:9, Thứ Năm, 8-6-2023

Ngày 17/11, thôn Hà Lệt, xã Tân tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022,  phát động các mô hình học tập và mô hình “Công dân học tập” theo Quyết định số 387, Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện giai đoạn 2021 – 2030.

Lễ phát động

                 Thôn Hà Lệt, xã Tân Thành có 141 hộ, với 682 nhân khẩu chủ yếu là người dân tộc Bru Vân Kiều. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý của chính quyền, khu dân cư Hà Lệt thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; động viên người dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu. Tỷ lệ học sinh đến trường đạt 94%, trong thôn có 119 hộ được công nhận gia đình văn hóa năm 2022. Để thực hiện tốt các mô hình học tập giai đoạn 2021 – 2030, thôn Hà Lệt sẽ thực hiện các chương trình hành động như: Vận động con em trong độ tuổi đi học đến trường, không có tình trạng bỏ học; phấn đấu những người lớn tuổi trong thôn đều biết chữ; mỗi người dân trong thôn tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các phong trào, hoạt động khác ở địa phương.

                Nhân dịp này, đại diện các ban ngành trong thôn và các hộ gia đình thôn Hà Lệt, xã Tân Thành đã ký cam kết xây dựng các mô hình học tập và mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030.

                Cũng nhân dịp này, UBND xã Tân Thành và Đồn Biên phòng Cửu khẩu Quốc tế Lao Bảo đã tặng nhiều suất học bổng, phần quà cho các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Hà Lệt. UBND xã Tân Thành tặng giấy khen cho 8 hộ gia đình thoát nghèo năm 2022 và 6 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa giai đoạn 2019 – 2021.

                                                                                                            Bru Xinh http://vhtt-tdtthuonghoa.gov.vn/

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời