Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí TTHC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công

14:25, Thứ Sáu, 13-10-2023

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; sẽ có công cụ thanh toán phí, lệ phí trên Cổng DVCTT tỉnh (https://dichvucong.quangtri.gov.vn/) và cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/)

Sau khi thanh toán, Tổ chức, cá nhân nhận hóa đơn/phiếu thu điện tử được cung cấp từ Cổng DVC tỉnh (có giá trị pháp lý như hóa đơn/phiếu thu giấy).

Kết quả thanh toán phí, lệ phí sẽ thông báo, thông tin xác nhận vào Tài khoản điện tử của Tổ chức, cá nhân trên Cổng DVC và mail đến địa chỉ email của Tổ chức, cá nhân (kèm theo hóa đơn/phiếu thu điện tử - có giá trị pháp lý như hóa đơn/phiếu thu giấy).

Nguồn: Dichvucong

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời