Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

15:46, Thứ Hai, 5-2-2024

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 tại đây!

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời