Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Hỗ trợ người dân đổi GPLX trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

12:44, Chủ Nhật, 26-11-2023

Nhằm góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại trong thực hiện TTHC cũng như tăng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, Bưu điện huyện Hướng Hóa thực hiện Quy chế phối hợp số 523/QCPH-SGTVT-BĐT ngày 31/8/2023 giữa Sở Giao thông vận tải và Bưu điện tỉnh Quảng Trị, qua đó hỗ trợ người dân cấp đổi Giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

1. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/11/2023.

2. Địa điểm:

- Chiều tiếp nhận: Tại các điểm giao dịch Bưu điện;

- Chiều trả kết quả: Trên toàn quốc.

Hướng dẫn cách thức, nội dung cần biết cho người dân trong đăng ký tài khoản https://dichvucong.gov.vn/, nộp hồ sơ cấp đổi GPLX trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công Quốc gia; các tiện ích cải cách hành chính mới, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính bằng việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả giải quyết, nâng cao hơn nữa nhận thức, hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã trong việc khai thác, sử dụng dịch vụ công./.

Nguồn: VH-XH.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời