Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

14:13, Thứ Hai, 26-2-2024

Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 23/02/2024

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời