Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính và triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

10:52, Thứ Hai, 8-1-2024

Với mục tiêu đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã, ngày 26/12/2023 UBND xã Tân Thành đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính và triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 18/12/2023 của UBND xã cho hơn 75 cán bộ xã, thôn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị tập huấn, toàn th cán b xã, các ban ngành đoàn thể thôn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã được tập huấn, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến; tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch v công trực tuyến; Quy trình xử lý thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên cổng dịch v công; Công tác chứng thực điện tử, lợi ích; Trao đổi, thảo luận những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn t đó phát huy vai trò nêu gương của cán b, Đảng viên, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên, những người trẻ gương mẫu đi đầu trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Sau khi tiếp thu, các cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã sẽ là một tuyên truyền viên hướng dẫn cho người dân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn khi thực hiện các thủ tục hành chính tại xã, qua đó nhằm giảm thiếu thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho tất cả cán bộ, công chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn./.

Video hướng dẫn!

Nguồn: VH-XH xã.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời