Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

7:44, Thứ Tư, 13-3-2024

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 kèm PHỤ LỤC!

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời