Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Từ 1/7/2024 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến chỉ được sử dụng tài khoản VNeID

14:49, Thứ Bảy, 4-5-2024

Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 01/7/2024, các tài khoản định danh điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) cung cấp để đăng ký, đăng nhập thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, các tài khoản định danh điện tử được khởi tạo từ Cổng Dịch vụ công quốc gia được công dân sử dụng để đăng nhập thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Trị (https://dichvucong.quangtri.gov.vn) sẽ dừng hoạt động và thay thế bằng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID) cung cấp. Công dân, cán bộ có tài khoản VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia cần thực hiện các bước sau để thực hiện liên kết tài khoản trước ngày 01/7/2024:

Bước 1: Kiểm tra tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được cập nhật số căn cước công dân với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư hay chưa?

- Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) bằng tài khoản được cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Vào phần thông tin tài khoản, tại mục “Thông tin định danh” chọn “Cập nhật từ CSDL Quốc gia về dân cư”.

*Nếu chưa được cập nhật, công dân sẽ thực hiện cập nhật số CCCD theo hướng dẫn sau khi đăng nhập, nếu đã được cập nhật số CCCD sẽ chuyển sang bước 2.

Bước 2: Thực hiện đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (VNeID) để hệ thống thực hiện liên kết tài khoản.

- Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) bằng tài khoản được cấp bởi Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Các tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được cập nhật số căn cước công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư khi đăng nhập sẽ hiển thị thông báo như sau:

- Nhấp chọn đăng nhập tài khoản VNeID để đăng nhập hệ thống.

- Vào phần thông tin tài khoản, tại mục “Thông tin định danh” để kiểm tra việc liên kết tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (VNeID).

UBND xã Tân Thành trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết và sớm thực hiện liên kết tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (VNeID) trước ngày 01/7/2024 để việc đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Trị (https://dichvucong.quangtri.gov.vn) được sử dụng bình thường./.

Nguồn: VP-TK xã.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời