Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ TB&XH tỉnh Quảng Trị

15:3, Thứ Ba, 19-3-2024

Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 13/3/2024!

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời