Chi tiết tin - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

16:58, Thứ Năm, 11-4-2024

Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 kèm danh mục!

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời